NAKIŞ - BASKI

Serigraf Baskı

Ofset ve dijital baskı tekniklerinin gelişmesinden sonra, eskisi kadar yaygın olarak kullanılmasa da bazı durumlarda vazgeçilmezdir. Bu baskı tekniği ile her türlü opak şeffaf etiket, enjeksiyon ürünleri, promosyon ürünleri ve her türlü malzeme üzerine baskı yapılabilir.

Dijital Baskı

Mürekkebin doğrudan baskı materyaline püskürtülmesi ile yapılan baskı tekniğidir. Esnek ve pratik bir tekniktir. Son yıllarda giderek yaygınlaşan ve gelişen dijital baskı tekniği, halen az tirajlı veya standart tabaka boyutlarını aşan işlerde tercih edilmektedir.
Bilgisayar ortamında hazırlanmış ya da bilgisayar ortamına aktarılmış tasarımların ve fotoğrafların gelişmiş baskı teknolojileri ile kaliteli ve hızlı bir şekilde değişik materyaller üzerine aktarılmasıdır. Dijital baskı, birçok baskı teknolojisini hız ve kalite açısından geride bırakmıştır

Emprime baskı

Empirme baskı el ile yapılan baskı türüdür El baskısına emprime baskı denir. Tahta kalıp ile yapılır. Emprime baskı için serigrafi boyası kullanılır. Alpaka, raşel, saten, polyester, pamuklu kumaş gibi malzemelere uygunalabilir

Emprime baskı nasıl yapılır?

Emprime baskı tekniği ilk çıkan baskı çeşitlerindendir. Emprime kalıp ve ipek ile yapılır. Öncelikle baskı alanı kadar bir kalıp hazırlanır ve sonra bu kalıpa gergin olacak şekilde ipek döşenir. Emprime baskı için artık kalıp hazırdır. Bu aşamadan sonra basılacak olan logo veya desenin folyosu çıkartılır ve kalıpa yerleştirilir. Bu aşamadan sonra emprime boyası kalıbın üzerine dökülür ve rakle ile baskıya geçilir. Emprime baskılar da resim baskısı yapılamaz. Deglade yani renk geçişleri yapılamaz. Bu baskı türü emprime baskı da sadece standart renkler basılır.

Tekstil baskıcılığının ilk olarak Uzak Doğu’da, Hintliler ve Çinliler tarafından yapıldığı ileri sürülmektedir. Son yıllarda yapılan araştırmalarda ise Mısır piramitleri ve mezarlarında boyamadan farklı yöntemlerle renklendirilmiş kumaş parçalarına rastlanmıştır. Tekstil yüzeylerinde renklendirme dokuma, örme ve baskı teknikleriyle yapılmaktadır. Dokuma ve örme tekniklerinde üretim hızının düşük olması, uygulama zorluğu,desen çeşitliliğinin ve renk varyasyonunun az olması nedeniyle baskı tekniği daha çok tercih edilmektedir. Dokuma ve örme teknikleriyle kumaşın renklendirilmesi baskı tekniğinden daha zahmetli ve pahalıdır. Çünkü iplikler ilk olarak istenen renklere boyanır ve daha sonra dokuma veya örme makinelerinde üretime geçilir. Fakat baskı tekniğinde üretim hızı yüksek ve maliyeti düşüktür. Baskı tekniği esasen tekstil yüzeyinin belirli bir bölgesinin renklendirilmesinden veya bu bölgedeki boyar maddeden ibarettir. Boyama prosesinde tekstil malzemesinin tümünün boyanmasına karşılık, baskı işleminde bu malzemenin belirli bölgeleri renklendirilir


Nakış, canlı cansız veya geometrik birçok figürün süsleme amaçlı olarak değişik eşyaların zeminlerine işlenmesi ile elde edilen bir süsleme şeklidir. Daha çok kumaş türü zeminlere değişik renkteki iplikler ile yapılan süsleme için kullanılır.

Bu tarz işlemeler binlerce yıldan beridir yaygın olarak kullanılmaktadır. Endüstrinin gelişmesi ile beraber nakış işleyen makineler üretilmiş, ve tekstil, , ev tekstili gibi bir çok alanda kullanılmaktadır.

Nakış Nedir?

Kumaş üzerine pamuk,keten,ipek veya sim iplikler kullanarak yapılan süsleme sanatıdır.
çok eski zamanlardan beri elle yapılan nakış zaman içinde tek kafalı dikiş makinelerinde, sonra jakarlı nakış makinelerinde ve şimdi gelişen teknolojiyle beraber elektronik nakış makinelerinde yapılmaktadır.

Nakışlı bir mamul işleneceğinde desen ,kumaş, iğne ,tela ve nakış makinesinin özelliği dikkate alınmalı hepsinin birbirine uyumu sağlanmalıdır.

Bilgiler

İletişim

Halil Rıfat Paşa Mh. Perpa Tic. Merk.
A Blok Kat:5 No:446 Şişli / İSTANBUL

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Copyright © 2018 Baria Tekstil